X
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties

Als jurist of financial moet u van steeds meer markten thuis zijn. Vergroot daarom uw kennis en kunde met onze praktische opleidingen.

Positie DGA en omzetting PEB

Tijdschrift relatierecht en praktijk, nr.7, november 2015 / SDU uitgevers

Naar aanleiding van de brief  1 juli 2015 wordt er in de diverse vakbladen veel gepubliceerd over de door de staatssecretaris Wiebes voorgestelde aanpassingen van het pensioen in eigen beheer.  Op 24 september jl. is zijn brief in de belastingcommissie behandeld ter voorbereiding op definitieve politieke besluitvorming. Zowel in de diverse artikelen als in de brief van de staatssecretaris d.d. 1 juli 2015 ontbreekt tot op heden een zeer  belangrijk aandachtspunt dat mijns inziens voorafgaand aan de oplossingsrichtingen dan wel andere oplossingen behandeld  en  opgelost moet worden.   En dat is de positie van de huwelijkspartner van de directeur-grootaandeelhouder (hierna Dga) met pensioen in eigen beheer 
(hierna: PEB).  In dat kader ben ik het op voorhand eens met de afsluitende woorden van de staatssecretaris in zijn brief
d.d. 1 juli 2015 dat, ondanks de al lange looptijd van dit dossier, zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Het uitstellen van de eerder genoemde invoeringsdatum van 1 januari 2016 met een extra jaar is mijns inziens een goede zaak.  Verder ga ik in
dit artikel ervan uit dat de Dga 100% aandeelhouder is in zijn B.V. met PEB.