X
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties

Als jurist of financial moet u van steeds meer markten thuis zijn. Vergroot daarom uw kennis en kunde met onze praktische opleidingen.

Fiscale rariteiten bij afkoop partneralimentatie

Tijdschrift Relatierecht en Praktijk, nr. 1, februari 2021

Afkoop van partneralimentatie blijft bij de financiële afwikkeling tussen echtelieden populair. De behoefte om van de
andere partner financieel 'af te zijn' is een gezamenlijk belang. Over de onderdelen zoals o.a. de duur, de hoogte van
het maandbedrag, wel of niet contant gemaakt om te komen tot één afkoopsom, wordt dan ook vaak onderhandeld.
Maar de wens van beiden om eruit te komen is groot.

In deze bijdrage sta ik stil bij een fiscale rariteit bij afkoop van partneralimentatie tussen gehuwden/geregistreerd partners
die voor de huidige familierechtpraktijk van belang is om kennis van te nemen. En ik sluit af met een 'echte' fiscale rariteit.