X
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties

Als jurist of financial moet u van steeds meer markten thuis zijn. Vergroot daarom uw kennis en kunde met onze praktische opleidingen.

Pensioen in eigen beheer - een nieuw probleem voor de dga

ftV juli/augustus - 2013

Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) kan, naast de keuze om zijn/haar pensioen extern te verzekeren, besluiten om zijn/haar eigen pensioen in eigen beheer op te bouwen, mits de dga voldoet aan de voorwaarden bepaald in art. 19a lid 2 Wet op de loonbelasting 1964. Zo dient de dga ten minste 10% aandelenbelang van het geplaatste aandelenkapitaal te hebben in de vennootschap van de werkgever inclusief het daarbij behorende stemrechht. De combinatie 'pensioen in eigen beheer' en echtscheiding geeft zeer frequent grote en zelfs desastreuze complicaties in de praktijk. Dat hoeft niet het geval te zijn als partijen het recht op pensioenverevening op grond van de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: WVPS) bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant hebben uitgesloten.