Het verwerken van oudedagsvoorzieningen in de aangifte IB

De IB-aangifte 2019 komt er aan. Grote kans dat u oploopt tegen allerlei vragen rond het verantwoorden van oudedagsvoorzieningen. Denk daarbij aan pensioenen, lijfrenten, gouden handdrukstamrechten en kapitaalverzekeringen.

Reguliere pensioenuitkeringen en lijfrente-uitkeringen gaan in de aangifte vaak wel goed. Maar waar moet bijvoorbeeld een afkoopsom van een lijfrente worden ingevuld? En wist u dat er verschillende rubrieken zijn? Is bij afkoop van een lijfrente altijd revisierente verschuldigd? En hoe voorkomt u dat er ten onrechte revisierente wordt berekend? Een andere veelgestelde vraag is waar u de waarden van kapitaalverzekeringen juist invult in de aangifte. En hoe verwerkt u de uitkeringsvrijstelling bij bijvoorbeeld afkoop van een spaarrekening eigen woning?

Kortom, er zijn genoeg hoofdbrekens bij het invullen van de aangifte. Laat uzelf bijpraten en voorkom daarmee nadelige gevolgen voor uw klant!

  • Periodieke uitkeringen uit de diverse oudedagsvoorzieningen (incl. verwerking saldoverklaring)
  • Afkoopsommen (incl. revisierente en verwerking saldoverklaring)
  • Oneigenlijke handelingen met genoemde oudedagsvoorzieningen
  • Premieaftrek bij lijfrenten
  • Verwerking nettolijfrente in box 3
  • Verwerking waarde van tot box 3 behorende kapitaalverzekeringen
  • Uitkeringen (w.o. afkoopsommen) uit kapitaalverzekeringen van vóór 2001 en onder de Wet IB 2001 gesloten kapitaalproducten, met en zonder toepassing vrijstelling
  • Inbreng van eigen praktijkvragen

Tijdens deze cursus doorloopt de docent casusgewijs de belangrijkste items rond oudedagsvoorzieningen en de aangifte IB.

Daarbij wordt per onderwerp ook ingezoomd op het relevante fiscaal-technische kader.

(Junior en senior) belastingadviseur, register-valuator, aangiftemedewerker en (assistent-)accountant.

€ 325 per persoon (excl. btw) *

*Dit is inclusief koffie/thee en soep met broodjes

Wanneer u en uw collega zich voor dezelfde cursus aanmelden, ontvangt u beiden 10% korting op de cursusprijs.

De heer Erik van Toledo

De heer Erik van Toledo

Werkzaam bij de Belastingdienst. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen, bancaire spaarvarianten en ontslag-/loonstamrechten.
Bekijk LinkedIn profiel »
NBA

NBA

5 niet-erkende PE-punten
RB

RB

4 fiscaal
NOB

NOB

Eigen inbreng volgens PE-reglement
NIRV

NIRV

5

Aanmelden

Wanneer u en uw collega zich voor dezelfde cursus aanmelden, ontvangt u beiden 10% korting op de cursusprijs.

Deelnemer 1

Deelnemer 2

Factuurgegevens