X
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties

Als jurist of financial moet u van steeds meer markten thuis zijn. Vergroot daarom uw kennis en kunde met onze praktische opleidingen.

Onduidelijkheden met ODV bij echtscheiding duren voort

TaxLive, 28 november 2018

De na omzetting van het pensioen in eigen beheer ontstane oudedagsverplichting roept nog steeds vragen op.
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst verschaft inmiddels de zo broodnodige
verheldering. Toch blijft de oudedagsverplichting van de dga met name in echtscheidingssituaties leiden tot
onduidelijkheden en daardoor ook tot valkuilen. "Trap hier niet in," waarschuwt Sander Schilder (eigenaar van
Santax fiscaal economen).