X
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties

Als jurist of financial moet u van steeds meer markten thuis zijn. Vergroot daarom uw kennis en kunde met onze praktische opleidingen.

Aanmerkelijk belangrijk bij echtscheiding

Tijdschrift relatierecht en praktijk, nr.7, novemer 2014 / SDU uitgevers

De coherentie tussen het civiele en fiscale recht in het familierecht blijft een lastig fenomeen. Zowel bij de
civiele wetgever als bij de fiscale wetgever is nauwelijks oog voor elkaars gebieden bij de ontwikkeling
van nieuwe en bestaande wetgeving. Dit terwijl ze (eigenlijk) niet onlosmakelijk van elkaar mogen worden
bezien. Dit volgt ook uit de hoofdregel dat het fiscale in beginsel voortborduurt op de civiele wetgeving. Het
voorgaande leidt derhalve in de praktijk tot fiscale aandachtspunten.