X
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties

ONLINE Verdiepingscursus: de rekening-courantschuld van de DGA bij echtscheiding

            Bijna iedere dga heeft wel een rekening-courantschuld bij zijn vennootschap(pen).

Maar die schulden lopen in de praktijk steeds vaker op en zorgen bij scheiding voor problemen.

Daarnaast ligt er het wetsvoorstel 'Excessief lenen' sinds vorig jaar juni bij de Tweede Kamer.

Wat houdt dit wetsvoorstel in voor de Familiepraktijk?

Hoe moet u de rekening-courantschuld van de dga behandelen bij verdeling, verrekening en/of de alimentatieberekening?

En welke fiscale aspecten spelen er?

Op al deze vragen zal worden ingegaan tijdens deze voor de familiepraktijk interessante cursus.

  • Inventarisatie schulden aan bv(s)
  • Terugbetalingscapaciteit
  • Dividenduitkering wel/niet
  • Fiscale beperkingen dividenduiterking
  • Juridische beperkingen dividenduitkering
  • Afwaardering rekening-courant vordering DGA
  • Verkapt dividend?
  • Rekening-courantschuld bij verrekening, verdeling en alimentatierekening
  • Wetsvoorstel Excessief lenen
  • Afkoop jurisprudentie, PEB/Lijfrente

Tijdens deze online cursus krijgt u meer inzicht in de problematiek van de rekening-courantschuld van de DGA bij echtscheiding.

U kent de gevolgen van het nieuwe wetsvoorstel 'Excessief lenen' voor de familiepraktijk.

Advocaat, mediator

€ 139 per persoon (excl. btw)

Wanneer u en uw collega zich voor dezelfde cursus aanmelden, ontvangt u beiden 10% korting op de cursusprijs.

Drs. Sander Schilder FM RV

Drs. Sander Schilder FM RV

Fiscalist, (forensisch) mediator en register valuator
Bekijk LinkedIn profiel »
NOvA

NOvA

Eigen inbreng c.q. toetsing volgens artikel 4.4, vierde lid v/d Verordening op de advocatuur
MFN

MFN

2

Aanmelden

Wanneer u en uw collega zich voor dezelfde cursus aanmelden, ontvangt u beiden 10% korting op de cursusprijs.

Factuurgegevens
Deelnemer 1

Deelnemer 2