X
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties

ONLINE Verdiepingscursus: de rekening-courantschuld van de DGA bij echtscheiding

Bijna iedere dga heeft wel een rekening-courantschuld bij zijn vennootschap(pen).
Maar die schulden lopen in de praktijk steeds vaker op en zorgen bij scheiding voor problemen.

Daarnaast ligt er het wetsvoorstel 'Excessief lenen' voor behandeling bij de Tweede Kamer.
Wat houdt dit wetsvoorstel in voor de Familiepraktijk? Dit voorstel is weliswaar “on-hold” gezet. Maar uitstel betekent nog geen afstel.

Hoe moet u de rekening-courantschuld van de dga behandelen bij verdeling, verrekening en/of de alimentatieberekening?

U krijgt een kijkje in de keuken hoe Sander als deskundige omgaat met de rekening-courantschuld.
Dit aan de hand van een aantal praktijkcasus.

En uiteraard ontbreekt het cursusdeel: “welke fiscale aspecten spelen er?” niet.

Oh ja, en er is voldoende ruimte om uw prangende vragen stellen behandelen :).

Kortom, een absolute “must-have” cursus voor de familiepraktijk.

  • Inventarisatie schulden aan bv(s)
  • Terugbetalingscapaciteit
  • Dividenduitkering wel/niet
  • Fiscale beperkingen dividenduiterking
  • Juridische beperkingen dividenduitkering
  • Afwaardering rekening-courant vordering DGA
  • Verkapt dividend?
  • Rekening-courantschuld bij verrekening, verdeling en alimentatierekening
  • Wetsvoorstel Excessief lenen
  • Afkoop jurisprudentie, PEB/Lijfrente

Tijdens deze online cursus krijgt u meer inzicht in de problematiek van de rekening-courantschuld van de DGA bij echtscheiding.

U kent de gevolgen van het nieuwe wetsvoorstel 'Excessief lenen' voor de familiepraktijk.

Advocaat, mediator

€ 210 per persoon (excl. btw)

Bij meerdere deelnemers verbonden aan hetzelfde kantoor ontvangt u 10% korting op de cursusprijs.

Drs. Sander Schilder FM RV

Drs. Sander Schilder FM RV

Fiscalist, (forensisch) mediator en register valuator
Bekijk LinkedIn profiel »
NOvA

NOvA

Eigen inbreng c.q. toetsing volgens artikel 4.4, vierde lid v/d Verordening op de advocatuur
vFAS

vFAS

3
MFN

MFN

3

Aanmelden

Bij meerdere deelnemers verbonden aan hetzelfde kantoor ontvangt u 10% korting op de cursusprijs.

Opdrachtnemer
Contactpersoon
Deelnemer 1

Deelnemer 2

Deelnemer 3

Deelnemer 4

Deelnemer 5